Backasläkten i Göinge
Backagöingarna Backasläkten har härletts till Truls Jonsson (f 1604) i Sjöaskog. Han gifte sig den 2 februari 1648 med Bolla Ingemansdotter (f 1605) från V Kulhult. Släkten bodde under tre generationer i i Sjöaskog. Därefter flyttade de i mitten av 1700-talet till Barnakulla. Sven Nilssons farfar, Per Nilsson, köpte på 1835 fastigheten i Gummarp 1:4 för 1000 riksdaler.
Romosläkten i Jämtland
Romosläkten Romosläkten kan i viss mån härledas till Finnar och Valloner. Romo ligger vid Indalsälven med en bedårande utsikt mot Västerfjällen och Åreskutan. Här bodde Anna och Olof Jonsson på Romo Backe. Morfar Olof var över i Amerika´t en sväng men kom tillbaks efter en tid.
Anna och O W Jonsson
Göingens skapelse. Göinge häradens män hafva ord om sig för att vara häftiga och hastigt redo till gräl och slagsmål, därför berätta de öfriga skåningarna följande historia om göingens skapelse: Vår Herre och Sante Per voro på vandring i Göinge häraden. Då funnos där ännu inga människor, därför sade Sante Per: “Hvarför har du, som skapat allting, ej skapat någon göing?” “Nej”, svarade vår Herre, “en göing skulle bara svärja, derför har jag ej skapat någon sådan” Men Sante Per bad dock vår Herre att skapa en. Och som han då gick och bad kommo de till en `horsapära`; då sade vår Herre till den: “Statt upp och blif en göing så prisar jag dig som en `siföing`(sent född). “Ja, Gu, pina dö´dan! sa `horsapäran` och blef en göing. “Sade jag inte det, att han svor så snart han talte ett ord” sade vår Herre till Sante Per
Farmor och Farfar
Horsapäran
Lyssna på samtalet mellan Thore Brogårdh och en gammal Göing om Gamma-Jössen. Fältskären som ville bli veterinär. Han söp bort det och började blanda salvor själv. Den intervjuade har en underbar dialekt!
2024 03 30 © Mats
Backasläkten i Göinge
Backagöingarna Backasläkten har härletts till Truls Jonsson (f 1604) i Sjöaskog. Han gifte sig den 2 februari 1648 med Bolla Ingemansdotter (f 1605) från V Kulhult. Släkten bodde under tre generationer i i Sjöaskog. Därefter flyttade de i mitten av 1700-talet till Barnakulla. Sven Nilssons farfar, Per Nilsson, köpte på 1835 fastigheten i Gummarp 1:4 för 1000 riksdaler.
Romosläkten i Jämtland
Romosläkten Romosläkten kan i viss mån härledas till Finnar och Valloner. Romo ligger vid Indalsälven med en bedårande utsikt mot Västerfjällen och Åreskutan. Här bodde Anna och Olof Jonsson på Romo Backe. Morfar Olof var över i Amerika´t en sväng men kom tillbaks efter en tid.
Anna och O W Jonsson
Göingens skapelse. Göinge häradens män hafva ord om sig för att vara häftiga och hastigt redo till gräl och slagsmål, därför berätta de öfriga skåningarna följande historia om göingens skapelse: Vår Herre och Sante Per voro på vandring i Göinge häraden. Då funnos där ännu inga människor, därför sade Sante Per: “Hvarför har du, som skapat allting, ej skapat någon göing?” “Nej”, svarade vår Herre, “en göing skulle bara svärja, derför har jag ej skapat någon sådan” Men Sante Per bad dock vår Herre att skapa en. Och som han då gick och bad kommo de till en `horsapära`; då sade vår Herre till den: “Statt upp och blif en göing så prisar jag dig som en `siföing`(sent född). “Ja, Gu, pina dö´dan! sa `horsapäran` och blef en göing. “Sade jag inte det, att han svor så snart han talte ett ord” sade vår Herre till Sante Per
Farmor och Farfar
Lyssna på samtalet mellan Thore Brogårdh och en gammal Göing om Gamma-Jössen. Fältskären som ville bli veterinär. Han söp bort det och började blanda salvor själv. Den intervjuade har en underbar dialekt!
2023 01 23 © Mats